radiologie dentara
 
  kodak Sc. Sanex SA societate pe actiuni cu capital integral privat înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J16/2648/09.09.1993, CIF: RO 4709901, desfasoara activitati de servicii în domeniul dispozitivelor medicale si activitati conexe - cod CAEN 3310, cum ar fi:

- Distribuitor instalatii radiologie dentara KODAK - Carestream Health
- Repararea si întretinerea, inclusiv schimbarea surselor aparatelor de cobaltoterapie tip ROKUS si a altor    aparate cu surse de radiatie
- Repararea si întretinerea dispozitivelor medicale cu radiatie X Instalare - montare dispozitive medicale cu    radiatie X
- Servicii de elaborare a documentatiilor necesare autorizarii Servicii de expert autorizat în domeniul securitatii   radiologice
- Servicii de verificare a instalatiilor radiologice si emiterea de buletine conform cu normele din domeniu    Importator si furnizor pentru aparatele de rontgendiagnostic dentar produse de firma KODAK - Carestream Health     folosite în stomatologie: Rx - intraoral, Rx - panoramic, Rx - digitale
 
     
   
Designed by Sebastian Tanislav